PBS

 

Als u het onderstaande bestand opent, krijg u een informatiefolder waarin wordt uitgelegd wat PBS in grote lijnen inhoudt.

Informatiefolder van PBS

Sinds een aantal jaren werken wij op de onze school met PBS - Positive Behaviour Support. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij vanuit een positieve houdinge de leerlingen een veilige omgeving willen bieden en gedragsproblemen zoveel mogelijk willen voorkomen. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden, die wij belangrijk vinden. Het gedrag, dat past bij onze waarden, wordt  benoemd en actief aangeleerd aan de kinderen. Gewenst gedrag wordt positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van ons onderwijs. 

Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht

Vanuit onze gemeenschappelijke waarden: 'veiligheid' en 'zelfstandigheid' hebben we bepaald welk gedrag van uw kind(eren) wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. Op diverse plekken in school hangen dan ook platen van ons Bouwmanschool-Aapje - Abou. 

Gedrag oefenen

De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien. Met regelmaat worden er goed-fout-goed-lessen gegeven. Dit houdt in: een les met het goede voorbeeld - een fout voorbeeld en nogmaals het goede voorbeeld. Daarna gaan we hierover in gesprek met de kinderen en gaan we het gewenste gedrag inoefenen.