Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kwink 

We werken met de methode “Kwink”. Deze altijd actuele methode is geschikt voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Burgerschap en mediawijsheis worden ook aangeboden. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. De methode sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). Kinderen ontwikkelen hun talenten het best, als ze vertrouwen in zichzelf hebben, hun gevoelens kunnen hanteren, doordachte beslissingen kunnen nemen en van hun fouten willen leren. De methode geeft kinderen beter inzicht in zichzelf en hun relaties met anderen en is daarbij een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en op een actieve deelname aan de samenleving.

Kwink bevat voor het hele jaar lessen. Over iedere les werken we twee weken. De hele school werkt, op vrijdagmorgen, gelijktijdig aan hetzelfde thema. Voor één thema gebruiken we ongeveer zes weken. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Grip op de groep

Naast bovengenoemde methode werken we in de bovenbouwgroepen, elk schooljaar met de methode “Grip op de groep”. We werken hier al een aantal jaren mee en ervaren goede vooruitgang in de klassen.  De methode Grip op de groep gaat uitgebreid in op het groepsproces in een klas. Via allerlei oefeningen gaan we bezig met het creëren van een positieve groep. Dit is een groep, waarin leerlingen zich op hun gemak voelen en meer zichzelf kunnen zijn.  We werken dus aan een positief leef- en leerklimaat voor de kinderen. Tijdens deze lessen wordt de nadruk ook gelegd op de omgang met elkaar. Door het doen van drama oefeningen of het vertellen van spiegelverhalen  komen  aspecten als: erbij horen, pesten,  respect hebben voor elkaar, emoties, vertrouwen etc.  op een speelse manier aan bod. De eerste 6 weken van het schooljaar zijn erg belangrijk voor de groepsvorming. Daarom is deze methode vooral geschikt om alleen de eerste 6 weken van het schooljaar mee te werken. (in tegenstelling tot Leefstijl, waar we het hele jaar door mee werken.)

PAXZE (sociale vaardigheidstraining)

In de trainingen van Paxze gaan de kinderen op een sportieve en actieve manier op zoek naar sterke kant van zichzelf. Ze leren voor zichzelf op te komen, stevig te staan, grenzen te herkennen en te bewaken. Kinderen ervaren door de training dat ze echt meetellen, dat ze sterk zijn. Door te bewegen krijgen de kinderen meer energie en daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat je lichaam en je geest met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken. 

We kiezen er vanaf schooljaar 2018 - 2019 voor om de Paxze lessen standaard in het begin van het schooljaar, in groep 5, in te zetten. 

Voor meer informatie over bovenstaande methodes kunt u ook de websites raadplegen: