Schoolondersteuningsprofiel

De extra ondersteuning die door een school geboden kan worden, wordt opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel (S.O.P). Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een Schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar de school voor staat. De Schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)

De dr. H. Bouwmanschool heeft de volgende specialismen in huis:

  • Gedragswetenschapper
  • Taalspecialist
  • Rekenspecialist
  • Specialisatie jonge kind.

De dr. H. Bouwmanschool beschikt uiteraard ook over een profiel. Op de IRIS website http://iriskampen.nl/iris/passend-onderwijs.htmlen de website van het samenwerkingsverband http://swvkampen.nl/kunt u meer informatie vinden.