MR

Wat is een MR en wat doet een MR?

Veel beslissingen die door het bestuur (IRIS) en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor de leerlingen en het personeel van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur (IRIS) en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven (over bijv. de begroting, samenwerking, sponsoring) en mee te beslissen (over bijv. het schoolplan, zorgplan, schooltijden en na/voorschoolse opvang). De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij jou leeft!!

De samenstelling van de MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding elk bestaande uit 3 personen.

Oudergeleding:

Mieke Tennekes (secr.) moeder Lieve (groep 4)
Marleen Barelds moeder Titus (groep 5)
Sylvia van der Meulen moeder van Nika (groep 8) en Jamano (groep 6)
 
Personeelsgeleding:
 
Tineke van 't Hul
leerkracht (groep 3)
Jacquelien Brouwer leerkracht (groep 1/2b)
Trudy de Jong  (voorz.) leerkracht (groep 3)
 
 
IRIS heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), deze behandelt onderwerpen die alle scholen van IRIS aangaan. Onze school wordt hierin vertegenwoordigd door Lucie Tromp, (groep 8) waardoor we goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen IRIS.

Informatie over de MR vindt u op de website van onze school www.bouwmanschool.nl en in de schoolgids. Tevens zal er na elke vergadering een stukje worden geschreven in de Bouwmanbabbel. De MR vergadert ongeveer één keer per twee maanden.De vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u vragen hebben,heeft u tips, of wilt u ergens informatie over met betrekking tot de MR, laat het ons weten en spreek ons gerust aan, wij zijn er voor u!!

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het beste voor onze school en voor onze kinderen!