Missie en visie

Onze school in het kort

De dr. H. Bouwmanschool telt ongeveer 200 leerlingen die verdeeld zijn over 9 groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit de wijken: Brunnepe, de Nieuwe Hanzewijk, Hagenbroek en de Oranjewijk. De school ligt centraal ten opzichte van deze wijken.

De missie van onze school

Van geborgenheid naar zelfstandigheid, een school waar je bouwt aan je eigen toekomst

De missie van onze school geeft aan dat wij de kinderen die aan ons worden toevertrouwd willen voorbereiden op de samenleving van morgen. We laten ons hierbij inspireren vanuit onze christelijke levensovertuiging. Het werken en het samenwerken van ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het kind te begeleiden op weg naar een volwassen levensstijl, waarbij het gevoel, het denken en het doen op een harmonische manier is ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind uniek is en met zijn specifieke gaven en talenten de school binnen komt. Individuele verschillen zijn dus normaal. De school streeft er dan ook nadrukkelijk naar om zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te bieden aan alle kinderen op onze school. Zie voor de kwaliteit van ons onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl