AC

De activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders en leerkrachten van onze school. Ze nemen een belangrijke plaats in op onze school. Deze commissie geeft steun aan veel activiteiten die wij binnen, maar ook buiten de school organiseren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: korfbal, voetbal, de avondvierdaagse, sinterklaas, kerstviering of een schoolreis.

Om de activiteitencommissie de gelegenheid te geven haar werk goed te doen, is er door het bestuur een ouderbijdrage vastgesteld. Hiervan worden kosten betaald die niet gesubsidieerd worden. Bijvoorbeeld onkosten bij sportactiviteiten, sportwedstrijden of sinterklaascadeaus. Maar ook traktaties tijdens sportwedstrijden of andere buitenschoolse activiteiten. Voor het schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd. De bijdrage voor het schoolreisje wordt bekend gemaakt zodra het reisdoel en de kosten bekend zijn.

Samenstelling:

Lucienne Penninkhof
Mieneke Djojomoenawie
Inge Rill
José van Dieren
Ineke van Boven
Gerda Post
Henriette Jager
Alice Steunenberg