Schooltypen

Schooltypen op de Bouwmanschool

Vanaf het schooljaar 2015/2016 gaan wij een typecursus op school aan bieden.

De leerlingen van groep 7 & 8 krijgen elk jaar de mogelijkheid om zich op te geven voor verschillende typecursussen. Dit is vaak erg prijzig en kost veel tijd. Typen is een vaardigheid waar je vandaag de dag eigenlijk niet meer zonder kunt. Wij hebben besloten dat we dit graag op school willen aanbieden.

We merken steeds meer dat typen een vaardigheid is die in veel beroepen gevraagd wordt.
Het snel kunnen typen kan van belang zijn tijdens het maken van een werkstuk maar ook zeker voor een latere baan. Soms wordt er verwacht dat je snel reacties kunt geven of juist veel tekst kunt schrijven binnen een bepaald tijdsbestek. Daarom is het goed om op jonge leeftijd al een typecursus te volgen omdat je anders snel een eigen methode aanleert.

Zo’n eigen methode is niet heel wenselijk omdat het misschien snel is maar niet met alle vingers. Er zijn genoeg mensen die slechts drie of vier vingers gebruiken in plaats van alle tien zoals zou moeten. Het volgen van een typecursus, zelfs op latere leeftijd, kan voordelen bieden namelijk:

- Sneller klaar met schrijven van een langer verslag of scriptie

- Voorbereid op een beroep waar het verplicht is (notulist)

- Betere resultaten blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.