Peuterspeelzaal

Binnen onze school is er een peuterspeelzaal. Kindercentrum De Parel is gevestigd in de Dr. Bouwmanschool aan de Ommelandsingel 1 in Kampen.  

Welkom bij kindercentrum De Parel 

De peuterspeelzaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Op deze ochtenden kunnen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar bij ons komen spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar tegelijkertijd ook heel leerzaam. Op deze manier bereidt uw kind zich alvast een beetje voor op het dagritme van de basisschool. Peuters uit Kampen en omgeving zijn van harte welkom op onze gezellige peuterspeelzaal. Wij werken samen met diverse basisscholen, wat bijdraagt aan het optimale verloop van de overgangsperiode van peuterspeelzaal naar basisschool.

De ontwikkeling van uw kind

Bij peuterspeelzaal werken we al sinds 2004 volgens de ontwikkelingsgerichte vroeg- en voorschoolse educatiemethode (VVE) Piramide. Deze methode richt zich op de vier ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en motoriek. Onze pedagogisch medewerkers bieden elke dag tal van uitdagende spelactiviteiten aan, die de ontwikkeling van uw kind ondersteunen. Daarnaast bestaat de speelomgeving van onze peuterspeelzaal uit verschillende thematische speelhoeken. Ieder kind leert zo zijn eigen keuzes te maken.

Samen een boekje lezen, een puzzel maken, in de poppenhoek spelen of een huis bouwen in de bouwhoek, maar ook samen buitenspelen of samen zingen. Al doende vergroten de kinderen hun woordenschat. De Piramide-methode loopt door tot in groep 1 en 2 van de basisschool, waardoor uw kind goed wordt voorbereid op de basisschoolperiode.

Identiteit

De peuterspeelzaal heeft een christelijke identiteit. Onze pedagogisch medewerkers hebben allen een christelijke achtergrond. Hun werkwijze sluit geheel aan op het pedagogisch beleid van onze peuterspeelzaal. Vanzelfsprekend zijn ook niet-christelijke kinderen van harte welkom. Wel gaan we ervan uit dat zij de christelijke identiteit respecteren.

Samen met ouders

Wanneer uw kind naar peuterspeelzaal gaat, geeft u als ouder een deel van de opvoeding uit handen. Wij vinden persoonlijk en open contact met ouders van groot belang. Daarom voeren we halfjaarlijkse 10-minutengesprekken met u, om elkaar goed op de hoogte te houden met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij vragen rondom de opvoeding. De peuterspeelzaal maakt gebruik van een kindvolgsysteem en heeft oog voor ieder kind en diens ontwikkeling.